Casco

Cascoverzekering

Een doorlopende verzekering die het mogelijk maakt om alles wat nodig is voor een optreden in één keer te verzekeren, zoals muziekinstrumenten, licht- en geluidsapparatuur, decors, podiumkleding en rekwisieten. Uniek is dat ook geleende en gehuurde materialen en objecten meeverzekerd zijn. Dekkingsgebied Benelux en Duitsland inclusief verblijf op eigen adres.

Premie Cascoverzekering

Premie per artiest/acteur € 308,55 per jaar
Opgebouwd uit kale premie € 225,-
+ 21 % assurantie belasting € 47,25
+ administratiekosten Performers Platform € 36,30 (incl. btw)

Eigen risico

€ 125,00 per gebeurtenis.

– Dekkingsgebied Benelux en Duitsland inclusief verblijf op eigen adres.
– Verzekerde objecten muziekinstrumenten, licht- en geluidsapparatuur, decors en rekwisieten.(eigen en van derden).
– Verzekerde som € 30.000,00 premier risque per artiest/acteur.
– Dekking Uitgebreid (Artikel 3.1 van 06.4-Voorwaardenblad-Casco).
Voor de geldende algemene polisvoorwaarden verwijzen wij naar de laatste versie zoals die gehanteerd wordt door de Nationale Nederlanden.