Aanvragen


TERMIJN

U sluit de door u gewenste verzekering(en) voor minimaal 1 jaar af. Het betreft een doorlopend verzekeringspakket. Als uw contractstermijn van uw verzekering verstrijkt loopt uw verzekering wel door, maar de contractstermijn is dan altijd één jaar.

OPZEGGEN

Na 1 jaar kunt u op ieder door u gewenst moment de verzekering SCHRIFTELIJK opzeggen. Er geldt wel een opzegtermijn van één maand. Zonder opzegging zal de verzekering dus telkens automatisch met 1 jaar worden verlengt. Wanneer u opzegt en u heeft al de premie vooruit betaald, dan krijgt u natuurlijk terug wat u te veel heeft betaald.

PREMIEBETALING

De premiebetaling loopt gelijk met het kalenderjaar, dus van 1 jan. t/m 31 dec. De eerste premiebetaling wordt berekend vanaf de ingangsdatum t/m 31 dec. van hetzelfde kalenderjaar. Vervolgens wordt de premie berekent voor een heel kalenderjaar. De facturen voor de verzekeringspremies komen altijd eind van het kalenderjaar voor het jaar daarop. Dat is dus de dure decembermaand. Houd u daar rekening mee en reserveer tijdig het bedrag voor uw verzekeringspremie!

Houd er rekening mee dat verzekeringsmaatschappijen als volgt redeneren:
NIET BETAALD = NIET VERZEKERD!
Gelieve dus per ommegaande de factuur voor je verzekeringspremie te voldoen.

AANVRAAGPROCEDURE

1. Indien u een of meerdere verzekeringen wilt afsluiten vul dan onderstaande velden in en klik op verzend
2. U ontvangt daarna een bevestigingsmail met in de bijlage een aanvraagformulier
3. U wordt verzocht dit formulier volledig in te vullen, te ondertekenen en op te sturen naar Performers Platform
4. U ontvangt een factuur voor de premie van het lopend boekjaar
5. U bent verzekerd als uw aanvraagformulier ondertekend is ontvangen en de premie is betaald