Aansprakelijkheid

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Als u zelfstandig onderneemt, kan uw bedrijf aansprakelijk worden gesteld. Als uw klant of opdrachtgever schade toerekent aan een tekortkoming, vergissing, nalatigheid of onzorgvuldigheid van uw kant dan kan dat zeer vervelende gevolgen hebben. De aansprakelijkheidsverzekering dekt schade aan personen en schade aan zaken. Zie artikel 1.6.1. en 1.6.2. van de polisvoorwaarden 542-04. Geldig in heel Europa.

De verzekering dekt geen schade waar geen personen- en/of zaakschade aan is voorafgegaan. Schade door een advies is derhalve ook niet gedekt. De financiële consequenties van aansprakelijkheid kunt u afdekken met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Zakelijke risico’s worden niet gedekt door uw particuliere WA-verzekering. 

Voor de geldende algemene polisvoorwaarden verwijzen wij naar de laatste versie zoals die gehanteerd wordt door de Nationale Nederlanden. Voorbeeld algemene polisvoorwaarden zie 542-04-Polismantel-Aansprakelijkheid

Premie Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Premie per artiest/acteur € 127,05 per jaar.
Opgebouwd uit kale premie € 75,-
+ 21 % assurantie belasting € 15,75
+ administratiekosten Performers Platform € 36,30 (incl. btw)

Verzekerd bedrag

Maximaal € 1.250.000,- per aanspraak
Maximaal € 2.250.000,- per verzekeringsjaar

Eigen risico

€ 125,- per aanspraak voor schade aan zaken.

Uitsluitingen

– Schade met of door een motor-, vaar- en vliegtuigen is standaard uitgesloten.
– Acts met dieren anders dan huisdieren zijn uitgesloten.
– De dekking is exclusief werkgevers aansprakelijkheid.

Een aansprakelijkheidsdekking voor bedrijven is alleen van de persoon uit!
De aansprakelijkheid vanuit het verhuren van spullen/materialen is niet gedekt.